Tin tức - Sự kiện
JA Bulletin - модуль joomla Окна

Thông báo kết quả xét, giới thiệu sinh viên nhận học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2019-2020

Được viết: 27 Tháng 5 2020
Tác giả: Phòng CTCT-HSSV Lượt xem: 233

Căn cứ Thông báo số 1906/ HTQT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2019 - 2020 cho sinh viên, ngày 25 tháng 5 năm 2020, Hội đồng xét học bổng nhà trường đã xét và đề nghị cấp học bổng Hessen của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên.  Căn cứ vào tiêu chuẩn và chỉ tiêu của Văn phòng Hessen tại Việt Nam, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất đề nghị Văn phòng Hessen tại Việt Nam xét cấp học bổng cho 03 sinh viên có tên sau:

  1. Sinh viên: Đặng Thị Hiền         - Lớp K11 Ngôn ngữ Trung, Khoa Ngoại ngữ.
  2. Sinh viên: Trần Thị Ngọc Diệp  - Lớp K11 Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ.
  3. Sinh viên: Lê Doãn Trường      - Lớp K10 CNTT, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

Hiện tại, Phòng Công tác Chính trị - HSSV đã hoàn thành hồ sơ gửi Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Hessen tại Việt Nam.

Học bổng này đã thực hiện 28 năm qua và luôn ưu tiên dành cho những sinh viên có kết quả học tập loại giỏi trở lên, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con gia đinh chính sách, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội.... Dự kiến học bổng sẽ được tổ chức trao tại TP. Huế hoặc TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.