Tin tức - Sự kiện
JA Bulletin - модуль joomla Окна

Quyết định cấp học bổng trường cho LHS Lào chuyên ngành

Được viết: 03 Tháng 10 2018
Tác giả: Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 421

Quyết định cấp học bổng của Trường Đại học Hà Tĩnh cho Lưu học sinh tỉnh Xiêng Khoảng Lào học chuyên ngành khóa học 2017-2021 và năm học 2018-2019