Các văn bản Nội qui - Qui chế

Documents

pdf Quy chế quản lý người nước ngoài của ĐH Hà Tĩnh

By

Download (pdf)

160811 QĐ sô 1423 V.v ban hanh Quy dinh quan ly nguoi nuoc ngoai hoc tap tai Truong Dai hoc Ha Tinh (2).pdf

document Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

By

Download (doc)

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ số 43-2007-QĐ-BGDĐT.doc

pdf Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu BHYT

By

Download (pdf)

Quyet dinh so 1167-QĐ-TTg ngay 28-6-2016 ve viec dieu chinh giao chi tieu BHYT.pdf

pdf Quyết định về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên số 57 2015 QĐ TTg

By

Download (pdf)

Quyet dinh ve chinh sach doi voi hoat dong tinh nguyen cua thanh nien so 57-2015-QĐ-TTg.pdf

pdf Nghị định 136 về chính sách bảo trợ xã hội

By 55 download

Download (pdf, 1014 KB)

Nghi dinh 136 ve chinh sach bao tro xa hoi.pdf

pdf Nghị định về thu, quản lý học phí và chế độ chính sách HSSV NĐ 86-2015

By

Download (pdf)

Nghi dinh ve thu quan ly hoc phi va che do chinh sach hssv NĐ 86-2015.pdf

pdf Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú Popular

By 269 download

Download (pdf, 276 KB)

Quy-che-cong-tac-hoc sinh - sinh vien-noi-tru.pdf

pdf Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ Popular

By 265 download

Download (pdf, 377 KB)

Thong-tu-19_2015_TT-BGDDT-ve-quan-ly-van-bang-chung-chi.pdf

pdf Văn bản hợp nhất về học bổng khuyến khích học tập Popular

By 209 download

Download (pdf)

28_VBHN-BGDĐT ve hoc bong khuyen khich hoc tap.pdf

Văn bản hợp nhất về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

pdf Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên Popular

By 272 download

Download (pdf, 956 KB)

27-2009-TT-BGDDT BAN HANH QC NGOAI TRU.PDF

pdf Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam Popular

By 277 download

Download (pdf, 1.95 MB)

TT 03 ban hanh Quy che quan ly nguoi nuoc ngoai hoc tap tai Viet Nam.pdf

pdf Quy chế học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng và trung cấp Popular

By 140 download

Download (pdf)

QC-42 Bo GDĐT quy che hoc sinh, sinh vien.PDF

pdf Quy chế rèn luyện hệ đại học Popular

By 316 download

Download (pdf, 2.80 MB)

16_2015_TT_BGDDT - Quy che ren luyen he dai hoc.pdf

Quy chế rèn luyện hệ đại học của Bộ GDĐT

pdf Nghị định của Chính phủ về miễn giảm học phí Popular

By 176 download

Download (pdf)

NĐ86_CP ve mien giam HP tu nam hoc 2015.2016 den nam hoc 2020.2021.PDF

Nghị định 86NĐ/CP của Chính phủ về miễn giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

pdf Quy chế công tác sinh viên đại học chính quy của Bộ GDĐT Popular

By 339 download

Download (pdf, 4.75 MB)

10_2016_TT_BGDDT ban hanh QC Cong tac sinh vien Dai hoc chinh quy.pdf

document Qui chế LHS 2014 Popular

By 242 download

Download (doc)

Quy che LHS 2014.doc

document Tiêu chí xếp loại các lớp Popular

By 199 download

Download (doc)

Tiêu chí xếp loại các lớp (1).doc

document Tiêu chí xếp loại các khoa sửa đổi Popular

By 200 download

Download (doc)

Tiêu chí xếp loại các khoa sửa đổi (1).doc

pdf Nghị định số 71 - 2013 về miễn, giảm học phí Popular

By 214 download

Download (pdf)

Nghi dinh so 74_2013 Mien giam HP.PDF

spreadsheet Danh sách nộp hồ sơ chính sách 2014 - 2015 Popular

By 273 download

Download (xls)

NỘP HỒ SƠ CHÍNH SÁCH 2015.xls