Tin tức - Sự kiện
JA Bulletin - модуль joomla Окна

KẾ HOẠCH HỌC TẬP QUY CHẾ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Được viết: 20 Tháng 12 2018
Tác giả: Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 151

Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt quy chế người nước ngoài học tập tại Việt Nam cho toàn thể LHS Lào học Tiếng Việt.