Tin tức - Sự kiện
JA Bulletin - модуль joomla Окна

Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Được viết: 24 Tháng 6 2020
Tác giả: Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 250

Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên các lớp K9, K10, K11, K12, K25 và K26