Tin tức - Sự kiện
JA Bulletin - модуль joomla Окна

Thông báo về việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

Được viết: 28 Tháng 12 2017
Tác giả: Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 263

Thực hiện ý kiến của Sở Tài chính, ngày 26/12/2017, Phòng Công tác HSSV, Phòng Kế hoạch - Tài chính đã phối hợp với các khoa triển khai lập danh sách những HSSV thuộc diện được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển năm học 2017-2018. Sau 1 thời gian ngắn triển khai, các Khoa đã tích cực và nhanh chóng lập danh sách gửi về Phòng Công tác HSSV và Phòng Kế hoạch Tài chính để hoàn thành danh sách và nhà trường đã trình Sở Tài Chính ngay trong chiều cùng ngày.. Tuy nhiên, để thực hiện Công văn số 13993/BT-NSNN về việc Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì tiền hỗ trợ học phí cho HSSV thuộc diện bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển sẽ được nhận trực tiếp tại địa phương theo nội dung văn bản hướng dẫn đính kèm (danh sách do địa phương lập và chi trả). Vậy, Phòng Công tác HSSV thông báo để các khoa và HSSV biết và dừng việc thu hồ sơ của HSSV.