Tin tức - Sự kiện
JA Bulletin - модуль joomla Окна

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ miễn, giảm học phí

Được viết: 09 Tháng 10 2020 Lượt xem: 136

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện thủ tục miễn, giảm học phí cho sinh viên
Năm học 2020 - 2021

        Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Thông tư hướng dẫn số 09/2016/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH về việc Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Phòng Công tác Chính trị - HSSV thông báo một số nội dung liên quan đến việc miễn, giảm học phí trong năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

          - Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định để được xét miễn, giảm học phí;

          - Việc xét miễn, giảm học phí được tiến hành theo học kỳ. Sinh viên hoàn tất hồ sơ ở học kỳ nào thì được xét hưởng miễn, giảm học phí ở học kỳ đó. Không giải quyết truy hưởng miễn, giảm học phí của các kỳ trước;

          - Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí mà học cùng lúc 2 chương trình thì chỉ được hưởng chế độ miễn, giảm học phí ở chương trình thứ nhất.

Thông tin chi tiết, sinh viên xem file đính kèm.