Tin tức - Sự kiện
JA Bulletin - модуль joomla Окна

Thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm học 2017-2018

Được viết: 26 Tháng 12 2017
Tác giả: Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 316

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do tập đoàn Bảo Sơn và Qũy Giáo dục Bảo Sơn tài trợ, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan bảo trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam có công trình khoa học, sáng chế đã được áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.