Công văn về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng
Tác giả: Phòng CTCT-HSSV Lượt xem: 347

Công văn về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDCT ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong trường học, để cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, tổ chức tốt một số công tác sau:

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDCT ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong trường học, để cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, tổ chức tốt một số công tác sau: