Giới thiệu sinh viên nhận Học bổng Hessen năm học 2017-2018

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng
Tác giả: Bùi Ngọc Anh Lượt xem: 496

Thực hiện Thông báo số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017-2018, ngày 22 tháng 3 năm 2018, Hội đồng xét học bổng nhà trường đã xét và đề nghị cấp học bổng Hessen của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên.

Căn cứ vào tiêu chuẩn và chỉ tiêu của Văn phòng Hessen tại Việt Nam, Hội đồng xét học bổng đã họp, thảo luận và thống nhất đề nghị Văn phòng Hessen Việt Nam xét cấp học bổng cho 03 sinh viên có tên sau:

   1. Sinh viên: Trần Thị Hương - Lớp K9 Kế toán - Khoa Kinh tế - QKD

   2. Sinh viên: Lê Thị Phương Thúy - Lớp K9 NN Trung - Khoa Ngoại ngữ

   3. Sinh viên: Lê Thị Trà Giang - Lớp K7 Tiểu học - Khoa Sư phạm

Hiện tại, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên đã hoàn thành hồ sơ gửi Cục Hợp tác Quốc tế và Văn phòng Hessen Việt Nam.

Học bổng này đã thực hiện 25 năm qua và luôn ưu tiên dành cho những sinh viên có kết quả học tập loại giỏi trở lên, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con gia đinh chính sách, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội.... Dự kiến học bổng sẽ được tổ chức trao tại TP. Huế hoặc TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trao học bổng Hessen năm học 2016-2017