Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng
Tác giả: Phòng CTCT-HSSV Lượt xem: 354

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Phòng Công tác Chính trị - HSSV trân trọng giới thiệu đến toàn thể học sinh, sinh viên trong Nhà trường toàn văn của Đề cương.