Quyết định cấp học bổng cho Lưu học sinh Lào

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng
Tác giả Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 813

Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo Lưu học sinh Lào trong chỉ tiêu hỗ trợ của tình