SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII;

- Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2021;

- Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

- Góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên;   

- Tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên toàn trường tham gia Cuộc thi.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng dự thi

- Tất cả sinh viên Việt Nam các lớp K11, K12, K13, K14, K26, K27 và K28 dự thi Bảng B (Bảng thi dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài);

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ (dưới 35 tuổi) dự thi Bảng C (Bảng thi dành cho cán bộ quản lý và giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi)).

2. Nội dung thi

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam;

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986 - 2021), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Hình thức thi, cách đăng ký và thứ tự các vòng thi

3.1. Hình thức thi

Các vòng thi của Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến.

3.2. Cách thức đăng ký

- Đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00’ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi;

- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và dự thi;

- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban Tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử sau:

+ http://hocvalamtheobac.vn                      + http://www.moet.gov.vn

+ http://www.doanthanhnien.vn                  + http://www.gdtd.vn

+ Fanpage: http://www.facebook.com/hocvalamtheobac/

3.3. Thứ tự các vòng thi

Thí sinh xem thể lệ và thứ tự các vòng thi tại: hocvalamtheobac.vn

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ CÁC VÒNG THI

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Thời gian thi thử: Từ 09h00’ ngày 23/8/2021 đến 22h00’ ngày 09/9/2021.

- Thời gian thi: Từ 10h00’ ngày 10/9/2021 đến 22h00’ ngày 28/11/2021.

2. Các vòng thi

- Vòng loại: Từ 10h00’ ngày 10/9/2021 đến 22h00’ ngày 31/10/2021.

+ Tuần 1: Từ 10h00’ ngày 10/9/2021 đến 22h00’ ngày 19/9/2021.

+ Tuần 2: Từ 09h00’ ngày 27/9/2021 đến 22h00’ ngày 03/10/2021.

+ Tuần 3: Từ 09h00’ ngày 11/10/2021 đến 22h00’ ngày 17/10/2021.

+ Tuần 4: Từ 09h00’ ngày 25/10/2021 đến 22h00’ ngày 31/10/2021.

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đạt giải tuần (có 10 thí sinh /bảng/tuần), vào 09h00’ ngày thứ Sáu của tuần kế tiếp.

+ Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi vào 09h00’ ngày 05/11/2021.

- Vòng Bán kết: Từ 09h00’ ngày 08/11/2021 đến 22h00’ ngày 14/11/2021.

+ Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00’ ngày 19/11/2021.

- Vòng Chung kết: Từ 09h00’ đến 22h00’ ngày 28/11/2021.

+ Công bố kết quả các giải cá nhân của các bảng thi vào lúc 09h00’ ngày 30/11/2021.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất đã đăng ký để dự thi

2. Thí sinh có biểu hiện gian lận sẽ không được Ban Tổ chức công nhận kết quả và xét trao giải.

3. Nếu thí sinh có bất kỳ thông tin nào sai lệch so với thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thì không được tính kết quả và xét giải.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác Chính trị - HSSV

- Chủ trì tham mưu kế hoạch và triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) và sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi;

- Phối hợp với thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để rà soát, xác minh thông tin thí sinh, kịp thời loại bỏ các tài khoản ảo để đảm bảo quyền lợi của thí sinh; thống kê, trích xuất dữ liệu cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên của Nhà trường tham gia để làm căn cứ xét khen thưởng và kỷ luật;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính kịp thời tham mưu công tác tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao; cán bộ, giảng viên có nhiều đóng góp trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc thi; phê bình, kỷ luật nghiêm những cán bộ, giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) và sinh viên không tham gia Cuộc thi.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - HSSV và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo kịp thời để cán bộ, giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) tham gia Cuộc thi;

- Phối hợp, tham mưu cho cho Hiệu trưởng công tác tuyên dương, khen thưởng các tập thể và các cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi; tập thể, cán bộ có nhiều đóng góp trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc thi; kỷ luật những cán bộ, giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) không tham gia Cuộc thi.

3. Đoàn Thanh niên

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - HSSV tuyên truyền, hướng dẫn để ĐVTN và sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi;

- Chỉ đạo các Liên Chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc triển khai cho cán bộ, giảng viên trẻ tham gia Cuộc thi.

4. Các phòng, ban, trung tâm, các khoa và bộ môn trực thuộc

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc để 100% cán bộ, giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) và sinh viên của đơn vị mình tham gia Cuộc thi;

- Phối hợp để xử lý nghiêm những cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên không tham gia Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có thắc mắc cần trao đổi, đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Chính trị - HSSV (Tầng 1 - Tòa nhà 15 tầng) hoặc đồng chí Bùi Ngọc Anh theo số điện thoại 0913.323.757; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.