SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Phòng Công tác Chính trị - HSSV được đổi tên từ Phòng Công tác HSSV theo Quyết định số 29 QĐ/ĐHHT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Tầng I - Tòa nhà 15 tầng  - Cơ sở Cẩm Vịnh - Xã Cẩm Vịnh - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook: https://www.facebook.com/ctcthssv.htu

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 
Trưởng phòng
ThS. Ngô Tất Đạt
Điện thoại: 0912.591.778
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ: Số 334 - Đường Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
 
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Viết Thừa
Điện thoại: 083.265.5678
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh
 
Chuyên viên
Đặng Thị Thanh Minh
Điện thoại: 0912.147.779
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ: Số 04 - Đường Trung Tiết - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
 
Chuyên viên
ThS. Bùi Ngọc Anh
Điện thoại: 0913.323.757
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ: Số 05 - Ngõ 122 - Đường Lê Duy Điếm - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
 
 
Chuyên viên
............................
Điện thoại: .........................
Email: ...........................
Địa chỉ: ..................................
 
Chuyên viên
..................................
Điện thoại: .................................
Email: ................................
Địa chỉ: .....................................................................

II. CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng; công tác học sinh, sinh viên và học viên

III. NHIỆM VỤ

1. Chủ trì tổ chức quản lý các hoạt động của công tác học sinh, sinh viên, công tác chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên và học viên.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên.

3. Tham mưu ban hành nội quy, quy định về công tác học sinh, sinh viên.       

4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn, tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; phối hợp với các khoa chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện.

5. Phối hợp quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh, sinh viên. Xác nhận hồ sơ, lý lịch và các loại giấy tờ liên quan đến học sinh, sinh viên theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

6. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa phân công giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập; Phối hợp với các khoa làm tốt công tác học sinh, sinh viên.

7. Tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học; các chuyên đề về giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên; hằng năm, tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên.

8. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên về học tập, rèn luyện cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học;

Hướng dẫn các khoa định kỳ gửi thông báo kết quả học tập và rèn luyện về cho gia đình học sinh, sinh viên.

9. Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các đơn vị trong Trường và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,... cho học sinh, sinh viên trong toàn trường.

10. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

11. Tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp quản lý, thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác sinh viên nội trú, ngoại trú.

12. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ Sinh viên, các đơn vị chức năng, các khoa chuyên môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hỗ trợ tư vấn học tập, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, tổ chức và quản lý dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

13. Phối hợp với Phòng Quan hệ đối ngoại và Truyền thông để huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để xây dựng các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho học sinh, sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

14. Phối hợp với các khoa điều động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động của trường và các hoạt động mang tính chất đại diện cho Trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác.

15. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa và các đơn vị chức năng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên lập kế hoạch, tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, tổ chức các ngày lễ, hội và các sự kiện của học sinh, sinh viên, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định.

         16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TÁC HSSV

          Trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay có gần 5000 học sinh sinh viên, trong đó học sinh, sinh viên nữ chiếm 85% trong tổng số HSSV toàn trường.

          Nhà trường có hệ thống KTX đảm bảo chất lượng nên số lượng học sinh, sinh viên ở nội trú chiếm 40% còn lại là số học sinh, sinh viên ở ngoại trú.

          Hàng năm số lượng học sinh, sinh viên tuyển sinh vào trường khoảng hơn 1000 trong đó lưu học sinh Lào chiếm đến 50%. Nhà trường đang liên kết đào tạo với các trường như: Đại học Điện lực Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Vinh,… để đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng.

          Theo thống kê hàng năm của Trường số học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường trên 90% có việc làm, điều đó chứng tỏ học sinh, sinh viên đã rất cố gắng trong học tập và tìm kiếm việc làm. Hiện nay học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đã có quan điểm tốt hơn trước như đi bất cứ đâu,  miễn là có môi trường làm việc tốt, có thu nhập cao và có cơ hội phát triển chứ không bó hẹp trong phạm vi tỉnh nhà và phải vào được biên chế nhà nước, có nhiều em đã được tuyển chọn vào giảng dạy ở các trường quốc tế tại Hà Nội và Sài Gòn, một số đã trở thành chủ doanh nghiệp phát triển và số khác vào được các vị trí quan trọng trong cơ quan nhà nước, … Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như sinh viên ra trường chưa có được việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo ở trường. Việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường chưa thực sự bền vững

          Hiện nay nhà trường đang rất quan tâm đến các kiến thức, kỹ năng của học sinh, sinh viên nên đã cho thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Kỹ năng mềm để tạo điều kiện tốt cho các em học tập, bên cạnh đó có Trung tâm Tư vấn và giới thiệu việc làm cũng đã tư vấn, hỗ trợ học sinh sinh viên, quan hệ doanh nghiệp nhằm tìm kiếm thông tin và giúp đỡ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận được với việc làm.  

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên cũng đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực học tập và NCKH. Nhà trường hiện có 10 câu lạc bộ sinh viên, trong đó có 5 CLB học thuật hoạt động tích cực như: CLB Tiếng Việt dành cho các bạn lưu học sinh Lào, CLB Tiếng Anh, CLB Hoá học, CLB Toán học, CLB Báo chí, ,… Các cuộc thi Olympic Tin học, Ngoại ngữ và Hội chợ việc làm được tổ chức thường xuyên có sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên.

          Công tác học sinh, sinh viên hướng tới việc giáo dục và rèn luyện con người phát triển toàn diện, đồng thời hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh sinh viên hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

          Mục tiêu nhà trường hướng tới là đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn với 100% học sinh, sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu xã hội. Cùng với phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp, Nhà trường đã rất chú trọng đến hoạt động NCKH của học sinh, sinh viên. Các công trình NCKH của sinh viên ngày càng đi vào chiều sâu và có tính ứng dụng cao như đề tài xây dựng Từ điển điện tử Việt Lào, đề tài xây dựng chương trình quản lý KTX sinh viên, hay đề tài xây dựng hệ thống học tập Online,..

          Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị và giáo dục tư tưởng cho học sinh sinh viên được quan tâm. Đối với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Hai không”, các đơn vị liên quan trong nhà trường đã chủ động, sáng tạo triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức tới học sinh, sinh viên, phù hợp với đặc thù của mỗi khoa. Phong trào tu dưỡng phấn đấu vào Đảng của sinh viên phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm Nhà trường đã kết nạp được gần 20 sinh viên ưu tú vào Đảng.

          Số học bổng được khai thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tăng liên tục trong những năm qua. Hàng năm, tổng số các học bổng có trị giá khoảng 2 tỷ đồng, được cấp cho gần 1000 học sinh, sinh viên, trong đó nhiều học bổng có giá trị cao, thực sự có giá trị động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên học tập.

          Trong những năm gần đây, mỗi năm Nhà trường đón gần 800 lưu học sinh Lào sang học tập tại trường. Hiện tại Trường Đại học Hà Tĩnh là một trong những Trường có số lưu học sinh Lào học đông nhất trong các Trường ở Việt Nam. Hiện tại trường đã có 11 tỉnh của nước CHDCND Lào gửi lưu học sinh sang học.

          Trên cơ sở phát huy thế mạnh của Trường Đại học đa ngành, đa hệ, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tạo dựng được những phong trào sinh viên lớn mạnh với các hoạt động sôi nổi, phong phú và bổ ích, thực hiện nếp sống văn minh, thông qua đó rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người có ích cho xã hội.