SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký nhận học bổng Đồng hành Vingroup

Năm học 2022 - 2023

 

 

       Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Nhà trường đã ký ban hành Công văn số 15/TĐHHT-CTCTHSSV về việc đăng ký hồ sơ nhận học bổng Đồng hành Vingroup năm học 2022 - 2023 theo chương trình Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Vinacademy và Trường Đại học Hà Tĩnh.

      Theo đó thời gian nhận hồ sơ sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 02 năm 2023, tuy nhiên để tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian chuẩn bị, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký học bổng theo quy định nên Nhà trường sẽ gia hạn thời gian nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

Yêu cầu các khoa triển khai, thông báo đến tất cả sinh viên được biết, có kế hoạch hỗ trợ sinh viên hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển và nộp đúng thời gian quy định./.