SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

THÔNG BÁO

Nhận hồ sơ xét học bổng Hessen - CHLB Đức

Năm học 2022 - 2023

       Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 1356/BGDĐT-HTQT về việc xét chọn ứng viên nhận học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2022 - 2023, theo đó, Trường Đại học Hà Tĩnh được cấp 03 suất học bổng do Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS), CHLB Đức cho sinh viên. Nhà trường đề nghị các khoa tổ chức xét chọn những sinh viên đủ tiêu chuẩn theo quy định để được xét nhận học bổng nói trên, cụ thể:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

- Là sinh viên Việt Nam đang học tập hệ chính quy tập trung;

- Có kết quả học tập học kỳ II, năm học 2021 - 2022 từ 7.50 trở lên, kết quả rèn luyện xếp loại Tốt trở lên; 

- Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, hoặc con thương binh, con liệt sỹ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

- Chưa được nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của các tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2022 - 2023 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước);

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, tình nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, giao thông, phòng chống dịch COVID-19...;

- Không bị kỷ luật, không vi phạm các quy định, nội quy, quy chế HSSV.

2. Giá trị học bổng

Tổng giá trị học bổng: 216 Euro (sẽ quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá quy định của Ngân hàng nhà nước).

3. Hồ sơ học bổng

- Tờ khai thông tin cá nhân viết tay (mẫu kèm theo);

- Giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện có dán ảnh (mẫu kèm theo);

- Minh chứng hoàn cảnh, thành tích của bản thân và gia đình (nếu có).

Sinh viên đủ tiêu chuẩn nêu trên, đọc kỹ văn bản và hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về khoa chủ quản chậm nhất là ngày 20 tháng 02 năm 2023./.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, sinh viên liên hệ với khoa chủ quản hoặc gọi số 0913.323.757 để được hướng dẫn chi tiết.