SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Trường Đại học Hà Tĩnh được Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam trao tặng 08 suất học bổng Vallet năm 2023 cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. 

Tiêu chuẩn

- Là sinh viên Việt Nam đang học hệ chính quy tập trung thuộc các khối A, A1 và B;

- Kết quả học tập năm học 2021 - 2022 và học kỳ I, năm học 2022 - 2023 đạt từ loại giỏi trở lên (chỉ tính điểm thi lần 1, không bị kỷ luật, không vi phạm các quy định, nội quy, quy chế công tác sinh viên…), xếp loại rèn luyện từ loại tốt trở lên.

Lưu ý: Không xét sinh viên đang học năm thứ nhất và sinh viên học các ngành khoa học xã hội. Đối với sinh viên đăng ký xét cấp học bổng lần 2 thì kết quả học tập và rèn luyện lần này phải cao hơn lần trước.

Hồ sơ

- Phiếu đăng ký học bổng Vallet (theo mẫu gửi kèm);

- Bảng điểm năm học 2021 - 2022 và học kỳ I năm học 2022 - 2023;

- Bản sao có công chứng CCCD;

- Bản sao các bằng khen, giấy khen… có liên quan đến thành tích học tập.

Chi tiết xem tại tại đây.