SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

1. Đối tượng: Tất cả HSSV Việt Nam trúng tuyển năm 2023 (có danh sách kèm theo, trong đó đã trừ những HSSV có giấy khám sức khỏe hợp pháp đang còn hạn).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà 15 tầng, xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian: 01 buổi, ngày 25 tháng 11 năm 2023 (Sáng Thứ bảy)

- Buổi sáng : Bắt đầu từ 7h30 gồm tất cả các em HSSV của các khoa: Sư phạm, Ngoại ngữ, Kinh tế - QTKD, Chính trị - Luật, Kĩ thuật - Công nghệ, Nông nghiệp & Môi trường