SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Trường Đại học Hà Tĩnh nhận được Công văn số VN 182 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, theo đó Bộ Kinh tế Đài Loan sẽ tổ chức “Hoạt động thu hút nhân tài Việt Nam theo hình thức trực tuyến năm 2021” từ ngày 01 - 31/7/2021 (http://careers4u.tw/vietnam).

Hiện nay đã có hơn 60 doanh nghiệp nổi tiếng của Đài Loan đã đăng ký tham gia tuyển dụng, gồm: Tập đoàn Pegatron, Wistron, Campal, Garmin, Nanpao Resins, Pou Yuen, Ngân hàng Hoa Nam... Các lĩnh vực tuyển dụng gồm công nghệ thông tin, điện tử, tài chính, xây dựng và chế tạo, ...

Đây là cơ hội để sinh viên lựa chọn việc làm. Phòng Công tác Chính trị - HSSV thông báo để sinh viên Nhà trường biết, tìm hiểu và lựa chọn được việc làm phù hợp nhất.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.