SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

HUYỆN KỲ ANH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021- 2022

I. Số lượng 130 chỉ tiêu, trong đó:

1. Bậc học Mầm non: 33 chỉ tiêu;

2. Cấp Tiểu học: 83 chỉ tiêu giáo viên, trong đó: giáo viên văn hóa: 72 chỉ tiêu, giáo viên tiếng Anh: 2 chỉ tiêu, giáo viên thể dục: 9 chỉ tiêu.

3. Cấp Trung học cơ sở: 14 chỉ tiêu giáo viên, trong đó: giáo viên bộ môn Toán học: 5 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Vật lý: 1 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Hóa học: 2 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Ngữ văn: 4 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Tiếng Anh: 2 chỉ tiêu.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

- Có văn bằng theo yêu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

2.1. Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

2.2. Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III. Có bằng tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

2.3. Đối với vị trí việc làm giáo viên THCS hạng III. Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

III.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

2. Thời gian: Người dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (trong giờ hành chính);

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh;

4. Địa chỉ: thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh (website: www.kyanh.hatinh.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về UBND huyện Kỳ Anh (qua Phòng Nội vụ số điện thoại: 02393.721.163) để được hướng dẫn.