SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

UBND huyện Hương Sơn thông báo tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

a) Giáo viên mầm non hạng III, gồm: 14 chỉ tiêu;

b) Giáo viên văn hóa tiểu học hạng III, gồm: 1 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thời gian thu hồ sơ từ ngày 17/8/2021 đến ngày 17/9/2021 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn, số 115 đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng:

a) Đối với vị trí giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành sư phạm giáo dục mầm non;

b) Đối với vị trí giáo viên tiểu học: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành sư phạm giáo dục tiểu học.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, chi tiết chuyên ngành tuyển dụng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn (website: huongson.hatinh.gov.vn); Cổng Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (website: huongson.edu.vn) và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn.