SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UBND huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng giáo viên.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 111 chỉ tiêu:

- Giáo viên Mầm non hạng III: 35 chỉ tiêu;

- Giáo viên văn hóa Tiểu học hạng III: 72 chỉ tiêu;

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 04 chỉ tiêu, trong đó: giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu, giáo viên Ngữ văn: 03 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Giáo viên Mầm non hạng III: Có bằng tốt nghiệp CĐSP Mầm non trở lên;

- Giáo viên Tiểu học hạng III: Có bằng tốt nghiệp ĐHSP Tiểu học trở lên.

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: Tốt nghiệp Đại học trở lên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

- Thời gian thu hồ sơ từ ngày 24/8/2021 đến ngày 23/9/2021 (thời gian trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại Phòng họp gác 2 - UBND huyện Cẩm Xuyên. Số 175, đường Hà Huy tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và hình thức tuyển dụng được niêm yết tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên (http://camxuyen.hatinh.gov.vn/).

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ số điện thoại: 02393.861.287 hoặc 0978.260.167 để được hướng dẫn./.