SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau.

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 36 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- 10 chỉ tiêu tại vị trí việc làm giáo viên mầm non; chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng III.

- 19 chỉ tiêu tại vị trí việc làm giáo viên văn hóa tiểu học; chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III.

- 04 chỉ tiêu giáo viên thể dục tiểu học; chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III.

- 01 chỉ tiêu giáo viên tiếng Anh tiểu học; chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III.

- 02 chỉ tiêu tại vị trí việc làm giáo viên lịch sử THCS; chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng III.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

d. Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Điều kiện cụ thể

- Vị trí việc làm giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

- Vị trí việc làm giáo viên văn hóa tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên văn hóa tiểu học.

- Vị trí việc làm giáo viên thể dục tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên, chuyên ngành phù hợp giảng dạy môn thể dục tiểu học.

- Vị trí việc làm giáo viên tiếng Anh tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên, chuyên ngành phù hợp giảng dạy môn tiếng Anh tiểu học.

- Vị trí việc làm giáo viên THCS: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên, chuyên ngành phù hợp giảng dạy môn lịch sử THCS.

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 06/9/2021 (thời gian trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Lộc Hà; địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Số điện thoại liên hệ: 0967577687.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (hình thức thi vòng 2: Phỏng vấn)

2. Nội dung: Theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Xem thông báo tuyển dụng tại đây.