SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành giáo dục, của Nhà trường về công tác sinh viên; đào tạo; chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật,... Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên toàn trường.

Kế hoạch cụ thể xem tại đây.