SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên Khóa tuyển sinh 2023, Nhà trường ban hành kế hoạch, nội dung và lịch học đối với sinh viên các lớp K16.,Chi tiết xem tại văn bản đính kèm.