SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tham gia giao thông và hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe an toàn cho sinh viên, Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sinh viên với An toàn giao thông” năm 2021.

1. Thời gian: Dự kiến ngày 27 tháng 11 năm 2021.

2. Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh.

3. Đối tượng

Là sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh, gồm: Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế - QTKD, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa Chính trị - Luật và Khoa Nông nghiệp và Môi trường.

Mỗi khoa thành lập 01 đội tuyển tham gia Hội thi.

Chi tiết về Hội thi xem tại đây hoặc Fanpage Phòng Công tác Chính trị - HSSV: https://www.facebook.com/phongctcthssvdhht