SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017; Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 và Công điện số 19/CĐ-UBDN ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022, Trường Đại học Hà Tĩnh đã triển khai cho toàn thể sinh viên và Lưu học sinh Lào ký cam kết nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Lễ hội xuân 2022 và năm 2022 một số nội dung:
 1. Không sử dụng, vận chuyển, mua bán các loại ma tuý và chất gây nghiện; không tham gia các hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức.

 2. Không sử dụng, lưu hành, tàng trữ các loại văn hoá phẩm đồi trụy, các loại tài liệu tuyên truyền trái với chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

 3. Không tuyên truyền chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam hoặc tham gia hoạt động băng nhóm trái phép.

 4. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật an toàn giao thông về quy định nồng độ cồn, quy định tốc độ và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện.

 5. Không tàng trử, mua bán, sử dụng pháo và các chất gây cháy, nổ; giao nộp vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ trái phép cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 6. Không sản xuất, nhập khẩu, tàng trử, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả các loại đèn trời.

 7. Thực hiện tốt Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018;

 8. Không chia sẻ, bình luận, đưa thông tin không đúng, thông tin sai lệch lên các trang mạng xã hội.

 9. Thực hiện tốt quy định 5K và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 10. Chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.

 11. Nghỉ Tết và đến trường học tập đúng thời gian quy định của Nhà trường.