SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2022, Phòng Công tác Chính trị - HSSV xin gửi đến các bạn sinh viên toàn bộ “Đề cương tuyên truyền kỷ kiệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành.