SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
 KẾ HOẠCH
Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và Công văn số 4191/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi, cụ thể có trong file đính kèm .

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần hỗ trợ kỹ thuật (tên đăng nhập, mật khẩu truy cập trên hệ thống) đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi qua đường dây nóng: 0868.081.186  hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Chính trị - HSSV (Tầng 1 - Tòa nhà 15 tầng) hoặc đồng chí Bùi Ngọc Anh theo số điện thoại 0913.323.757; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.