SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã có Công văn số 437/-CV-TWHSV về việc triển khai Chương trình "Vững bước đến trường". Chương trình nhằm hỗ trợ cho sinh viên các trường đại học, học viện vay học phí với lãi suất 0%

Xem thêm: Chương trình "Vững bước đến trường"