SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Cách đây 76 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một dấu mốc son chói lọi đánh dấu một kỷ nguyên mới ra đời. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt...

      Nhằm góp phần tuyên truyền, ôn lại truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh,...