SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Trong 2 ngày 24, 25/9/2020, tại Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội thảo “Tập huấn công tác chính trị và học sinh sinh viên, năm học 2020-2021”.

Xem thêm: Hội thảo - Tập huấn Công tác GDCT và HSSV năm học 2020-2021

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị "Năm học 2020-2021, đại dịch COVID-19 có thể còn có những diễn biến mới, tôi đề nghị ngành giáo dục...

Xem thêm: Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021

Cách đây 45 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. 

Xem thêm: Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5