SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Căn cứ Thông báo số 1906/ HTQT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2019 - 2020 cho sinh viên, ngày 25 tháng 5 năm 2020, Hội đồng xét học bổng nhà trường đã xét và đề nghị cấp học bổng Hessen của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên.  Căn cứ vào tiêu chuẩn và chỉ tiêu của Văn phòng...

Cách đây 45 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. 

Xem thêm: Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

Công văn về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDCT ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống...

Xem thêm: Công văn về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh...

Xem thêm: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)