SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tất cả chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần chiến đấu quật cường, bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta.
Là sinh viên HTU, chúng ta nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng...