SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Những ngày này, tất cả chúng ta lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập và tri ân những người trở về sau đạn bom khói lửa, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã hòa bình, nhưng những đau thương, mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được.  Hình ảnh các chú, các anh vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ và mỗi người dân Việt Nam. Biết bao người đã mãi mãi nằm lại, đã hy sinh xương máu của mình vì lý tưởng cao đẹp.

Đảng ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta sẽ không bao giờ quên máu xương của các anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho một lý tưởng cao cả, cho đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Sự hy sinh của các anh mãi mãi là ngọn đuốc thiêng cháy sáng rực trong tim mỗi người dân Việt Nam.

Tất cả chúng ta cùng cúi đầu thành kính gửi những lời chúc ngày 27/7 với sự tri ân và thành kính.