SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Trường Đại học Hà Tĩnh chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).