SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT EMAIL CHO SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2021

 
Để phục vụ công tác học tập và liên lạc cho sinh viên K14 và K28, hiện nay Trung tâm Công nghệ thông tin đã khởi tạo Email cá nhân cho sinh viên khóa mới của Trường Đại học Hà Tĩnh, thông tin cụ thể như sau:
1. Định dạng email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., trong đó mssv là Mã số sinh viên
2. Đăng nhập:
Địa chỉ truy cập webmail: https://login.microsoftonline.com/ hoặc http://office.com , tài khoản đăng nhập gồm:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mật khẩu: Theo danh sách cấp tài khoản của từng lớp
Ví dụ: sinh viên có MSSV 1116160200 thì tài khoản sẽ là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mỗi sinh viên phải tự bảo quản và chịu trách nhiệm về mọi thông tin được phát tán từ Email cá nhân mà trường cấp cho mình. Vì quyền lợi và tính quan trọng, đề nghị tất cả sinh viên truy cập ngay vào Email của mình và đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân.
Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ thông tin, tầng 3, nhà 15 tầng, cơ sở Cẩm Vịnh.
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ghi đầy đủ thông tin cá nhân: MSSV, họ tên, lớp, ngày sinh).
Thông tin cụ thể xem file hướng dẫn tại đây.