SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UBND huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng giáo viên.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 111 chỉ tiêu:

- Giáo viên Mầm non hạng III: 35 chỉ tiêu;

- Giáo viên văn hóa Tiểu học hạng III: 72 chỉ tiêu;

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 04 chỉ tiêu, trong đó: giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu, giáo viên Ngữ văn: 03 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Giáo viên Mầm non hạng III: Có bằng tốt nghiệp CĐSP Mầm non trở lên;

- Giáo viên Tiểu học hạng III: Có bằng tốt nghiệp ĐHSP Tiểu học trở lên.

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: Tốt nghiệp Đại học trở lên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

- Thời gian thu hồ sơ từ ngày 24/8/2021 đến ngày 23/9/2021 (thời gian trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại Phòng họp gác 2 - UBND huyện Cẩm Xuyên. Số 175, đường Hà Huy tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và hình thức tuyển dụng được niêm yết tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên (http://camxuyen.hatinh.gov.vn/).

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ số điện thoại: 02393.861.287 hoặc 0978.260.167 để được hướng dẫn./.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

UBND huyện Hương Sơn thông báo tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

a) Giáo viên mầm non hạng III, gồm: 14 chỉ tiêu;

b) Giáo viên văn hóa tiểu học hạng III, gồm: 1 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thời gian thu hồ sơ từ ngày 17/8/2021 đến ngày 17/9/2021 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn, số 115 đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng:

a) Đối với vị trí giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành sư phạm giáo dục mầm non;

b) Đối với vị trí giáo viên tiểu học: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành sư phạm giáo dục tiểu học.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, chi tiết chuyên ngành tuyển dụng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn (website: huongson.hatinh.gov.vn); Cổng Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (website: huongson.edu.vn) và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn.

HUYỆN KỲ ANH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021- 2022

I. Số lượng 130 chỉ tiêu, trong đó:

1. Bậc học Mầm non: 33 chỉ tiêu;

2. Cấp Tiểu học: 83 chỉ tiêu giáo viên, trong đó: giáo viên văn hóa: 72 chỉ tiêu, giáo viên tiếng Anh: 2 chỉ tiêu, giáo viên thể dục: 9 chỉ tiêu.

3. Cấp Trung học cơ sở: 14 chỉ tiêu giáo viên, trong đó: giáo viên bộ môn Toán học: 5 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Vật lý: 1 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Hóa học: 2 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Ngữ văn: 4 chỉ tiêu, giáo viên bộ môn Tiếng Anh: 2 chỉ tiêu.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

- Có văn bằng theo yêu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

2.1. Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

2.2. Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III. Có bằng tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

2.3. Đối với vị trí việc làm giáo viên THCS hạng III. Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

III.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

2. Thời gian: Người dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (trong giờ hành chính);

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh;

4. Địa chỉ: thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh (website: www.kyanh.hatinh.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về UBND huyện Kỳ Anh (qua Phòng Nội vụ số điện thoại: 02393.721.163) để được hướng dẫn.