SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

UBND huyện Nghi Xuân thông báo tuyển dụng giáo viên Mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng: Gồm 78 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Giáo viên Mầm non: 9 chỉ tiêu.

-Vị trí việc làm Giáo viên văn hóa Tiểu học: 69 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 25/8/2021 đến ngày 23/9/2021.

- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Nghi Xuân.

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển được quy định tại Thông báo số 1189/TB-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Nghi Xuân, niêm yết tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện, các trường học công lập thuộc huyện và đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân (website: http://nghixuan.hatinh.gov.vn).

Nhóm trẻ Mến Thương tuyển giáo viên

1. Vị trí tuyển dụng: Giáo viên Mầm non.

2. Số lượng cần tuyển: 02

3. Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

4. Địa điểm làm việc: TP. Hà Tĩnh.

5. Liên hệ nộp hồ sơ: Nhóm trẻ Mến Thương

Số nhà 03 - Ngách 5/12 - Đường Lê Bá Cảnh - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0914.719.899 (Cô Nga)