SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

           Thực hiện Công văn số 2587/UBND-VX1 ngày 03 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19; để khống chế, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Đoàn thể nghiêm túc triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong đợt chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế); xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Yêu cầu tất cả viên chức, người lao động và HSSV khi đến/về Hà Tĩnh từ các địa phương khác trên cả nước sau ngày 30/4/2021 phải thực hiện khai báo y tế. Các trường hợp đến/về từ các điểm có dịch theo thông báo của Bộ Y tế hoặc có biểu hiện sốt ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi lưu trú/cư trú để được hướng dẫn cách ly phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2.

3. Người đứng đầu các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Hiệu trưởng về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý. Đơn vị nào để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu đơn vị và các tổ chức đoàn thể phải chịu trách nhiệm.

4. Toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khi đến trường làm việc, giảng dạy, học tập phải thực hiện đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn và quy định về phòng chống dịch; sinh viên lên giảng đường học tập bắt buộc phải đeo khẩu trang, nếu không đeo khẩu trang thì không được vào lớp học và sẽ xem xét hình thức kỷ luật; lãnh đạo Nhà trường, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh sẽ đi kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các đơn vị và học sinh, sinh viên.

5. Phòng Quản trị sắp xếp, bố trí các điểm kiểm tra y tế và đặt dung dịch sát khuẩn theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào của học sinh, sinh viên và Lưu học sinh Lào ở khu nội trú; yêu cầu Lưu học sinh Lào ở tại ký túc xá, hạn chế đi ra ngoài. Nếu có vấn đề đặc biệt, đột xuất cần phải về nước thì phải xin phép và có sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền.

          Hàng ngày, các đơn vị báo cáo tình hình về cho Nhà trường qua Thư ký Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 16h00' hàng ngày./.