SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 190 NĂM THÀNH LẬP (1831 - 2021) VÀ 30 NĂM TÁI LẬP (1991 - 2021) TỈNH HÀ TĨNH

Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Hà Tĩnh, quá trình thành lập, phát triển của tỉnh trong 190 năm qua và những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh, Phòng Công tác Chính trị - HSSV trân trọng giới thiệu đến toàn thể học sinh, sinh viên toàn văn “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành.