SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2015 Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Công tác học sinh, sinh viên năm học 2014-2015, tham gia Hội nghị có GS.TS Nguyễn Văn Đính - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, trợ lý quản sinh các khoa, đại diện học sinh, sinh viên và Ban cán sự lưu học sinh Lào.

          Tại Hội nghị, ThS. Ngô Tất Đạt - Trưởng phòng Công tác HSSV thay mặt Nhà trường thông qua dự thảo báo cáo Công tác HSSV năm học 2013-2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác HSSV năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo.

          Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện lãnh đạo các phòng, ban, khoa, Ban cán sự lưu học sinh Lào, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các sinh viên đối với các vấn đề như: tình hình thực hiện nề nếp học tập rèn luyện của HSSV, trong đó có tình hình ăn, ở, sinh hoạt của HSSV nội trú và ngoại trú; việc thực hiện nội quy, quy chế của HSSV trong học tập, thi cử; sự bất cập trong công tác phối hợp quản lý HSSV của các đơn vị nhất là công tác quản lý HSSV của các khoa; công tác xử lý kỷ luật và thi đua khen thưởng trong công tác HSSV .v.v…

          Các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã đánh giá đúng tình hình công tác HSSV của trường trong thời gian qua và đưa ra nhiều kiến nghị và đề xuất thiết thực nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác HSSV trong thời gian tới.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS Nguyễn Văn Đính đánh giá cao những kết quả trong công tác HSSV của trường trong những năm qua ghi nhận những thành tích và đóng góp của công tác HSSV đối với thành tích chung của nhà trường. Kết luận Hội nghị, ThS. Lê Thị Hường khẳng định: Để công tác HSSV ngày càng tốt hơn, trong thời gian tới Nhà trường cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau: Tăng cường và hoàn thiện hệ thống văn bản quy định trong công tác HSSV; đẩy mạnh sự kết hợp hoạt động của các tổ chức đơn vị, đoàn thể trong những lĩnh vực liên quan đến công tác HSSV; gắn trách nhiệm cụ thể cho đội ngũ giảng viên và trợ lý HSSV các khoa trong công tác quản lý HSSV; xiết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể vi phạm, đồng thời động viên khen thưởng kịp thời những thành tích trong lĩnh vực công tác HSSV.

Một số hình ảnh của Hội nghị

t5.1

GS.TS Nguyễn Văn Đính - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

t5.2

Các đại biểu tham gia Hội nghị

t5.3

Các đại biểu tham luận

t5.4

Đại diện Ban cán sự Lưu HS Lào tham luận